Träningsterapi

Träningsterapi  går ut på att använda aktiva dynamiska övningar för att behandla olika smärttillstånd i kroppen. Behandlingen är individanpassad och handleds av sjukgymnast. Undersökningen av patienten styr valet och doseringen av övningar. I första etappen blir det 4-6 övningar som efterhand ökas, både vad gäller antal övningar och antal repetitioner och set. Träningen kan antingen bedrivas individuellt eller i små grupper.

 

Kliniken har ett samarbete med 1Life (Paradisets gym) vid behov av mer avancerad träning.

 

För en del patienter är syftet med behandlingen att bli besvärsfri med normal funktion. För andra kan målet vara att få kontroll över smärtan så att den inte längre känns skrämmande. Det kan i sin tur medföra smärtreduktion och ett bättre liv med ökad aktivitetsnivå.

Träning är en mycket effektiv behandlingsform för olika besvär. För detta finns goda vetenskapliga bevis. Träningsdosen anpassas hela tiden till dina besvär. En adekvat dos under tillräckligt lång period kan avsevärt lindra patientens symptom. Normalt sett brukar det ta ca tre månader innan resultaten kommer.