Diagnostiskt ultraljud

Vid ett ultraljud används ljudvågor istället för röntgenstrålning, för att avbilda den struktur som undersöks. Det är helt smärtfritt och utan biverkningar. Jag har använt metoden sedan 2010 och tog examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik 2011.

 

Ultraljud har tidigare mest använts för att upptäcka sjukdomar och skador i inre organ som t ex gallblåsa, urinblåsa, njurar, lever, bukspottskörtel, mjälte och hals. Först de sista fem åren har sjukgymnastisk användning av ultraljud för att undersöka skador i leder, muskler och senor tagit fart. En fördel med ultraljudet är att man under undersökningen kan röra på lederna, spänna muskler och senor för att se hur de beter sig under rörelse och belastning.

 

diagnostisktultraljud

Ultraljudsbild som visar broskytan i knäleden (det mörka partiet vid pilen).

 

Ultraljudsundersökningen ger ytterligare information om patientens tillstånd och ger möjlighet till en bättre riktad behandling. En begränsning med ultraljudsundersökning är att man inte kan se genom ben, däremot är bildkvalitén hög vid undersökning av mjukdelar som senor, muskler, ledband och ledbrosk. Man kan också bedöma blodcirkulationen i området och bedöma om det finns inflammation.