Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) kallas också för McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zeeland. MDT-undersökningen är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke – rygg, leder och muskler.

 

Vid undersökning fokuserar man på vilka förändringar i smärta och rörlighet man kan se vid test med upprepade rörelser. 70% av alla med nydebuterade rygg eller nackbesvär har en s.k. riktningspreferens. Då kommer rörelser i en riktning t ex framåtböjning att ge en successiv ökning av smärtan medan upprepade rörelser i en annan oftast motsatt riktning ge en successiv minskning av smärtan. Med ledning av det får patienten ett intensivt program för egenvård där övningar som gett positiva förändringar upprepas många gånger per dag. Patienten får dessutom lära sig vilka rörelser eller positioner som förvärrar smärtan.
Under en period får hen då ransonera/modifiera dessa aktiviteter.

 

Om inte patientens egna rörelser räcker för att reducera smärtan lägger  fysioterapeuten till manuell behandling i form av mobilisering eller manipulation. I ett stort antal undersökningar har man visat att metoden har en god prognostisk förmåga och att de patienter som har en riktningspreferens också har ett bättre resultat om man följer behandlingsregimen. Långtidseffekten är i en svensk effektstudie mycket bra med ett bättre resultat fortfarande fem år efter behandlingen.

 

Genom metodens tre steg får du verktygen/kunskapen att behandla dig själv:

  • Undersökning
  • Behandling
  • Förebyggande

 

Undersökning

Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en sjukgymnast med utbildning i MDT klassificera vilken typ av besvär du har.

 

Undersökningsmetoden har hög kvalité och förklarar varför du har ont.

 

Forskning har visat att en undersökning enligt MDT ger jämförbar information med dyra specialundersökningar (exempelvis röntgen eller magnetkameraundersökning) när det gäller att hitta orsaken till vanliga ryggbesvär.

 

Din vinst

Du får lära dig att själv avhjälpa ditt problem och slippa smärtor. Målet med metoden är inte bara att lindra dina smärtor utan även att förebygga att besvären kommer tillbaka.

 

En av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling. Många tidigare patienter kan vittna om att deras livskvalité ökat då man lärt sig att klara sig själv.

 

Behandling

Kärnan i McKenzie-behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar i en specifik individuellt anpassad riktning – som ska upprepas i det dagliga livet.

 

Ungefär 2 tredjedelar av patienterna kan med stor framgång behandla sig själva när man hittat optimal behandlingsriktning. Om du har svårare problem kompletterar sjukgymnasten med speciella manuella tekniker som ökar effekten av din egen behandling. En tredjedel av patienterna brukar behöva manuell behandling för att få optimal effekt.

 

Jag kommer naturligtvis att stötta dig och ge råd och hjälp under behandlingens gång, och vid behov även manuell behandling!

 

Kort sagt

  • Du ökar din kunskap om varför du har ont.
  • Du lär dig enkla men effektiva övningar som lindrar din smärta.
  • Du får kunskap om hur du förebygger att nya problem uppstår.

 

Förebyggande

  • Att du själv gör övningar då och då minskar väsentligt risken för återfall.
  • Om besvären ändå återkommer kan du direkt påverka dem på olika sätt.
  • Du vet vad du ska göra och minimerar risken att smärtorna blir långvariga.

 

Specialister på området

Dina problem i rygg och nacke, muskler och leder ska behandlas professionellt. Det kan en sjukgymnast som är utbildad i MDT göra.

 

Mer information hittar du på McKenzies hemsida.