gote-profilbild-5
Råd från sjukgymnasten

En väl informerad patient har en större möjlighet att själv påverka sina symtom, ge bra information och feedback till behandlande sjukgymnast/fysioterapeut och då större chans till ett gott utfall av behandling. En viktig del av behandlingen hos mig kommer därför att vara att utbilda dig som patient, med individuellt anpassade råd och information just för DIG! Här intill finns länkar till sidor med kortfattad och allmänt hållen information som du kan läsa redan nu, om några vanliga orsaker till att människor söker hos mig.